เบอร์โทรศัพท์
0660694491571801553243049838059005239

ที่อยู่ร้านค้า
พระราม2

 

 

จี้ตัวอักษรเงินแท้ทรงกลม Solid 925 Sterling Silver Pendant (sp320)
วัสดุ : เงินแท้มาตรฐานสากล (925 Sterling Silver)
ลักษณะสินค้า :จี้ตัวอักษร
จี้อักษร A ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-A
จี้อักษร B ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-B
จี้อักษร C ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-C
จี้อักษร D ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-D
จี้อักษร E ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-E
จี้อักษร F ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-F
จี้อักษร G ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-G
จี้อักษร H ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-H
จี้อักษร I ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-I
จี้อักษร J ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-J
จี้อักษร K ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-K
จี้อักษร L ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-L
จี้อักษร M ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-M
จี้อักษร N ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-N
จี้อักษร O ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-O
จี้อักษร P ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-P
จี้อักษร Q ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-Q
จี้อักษร R ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-R
จี้อักษร S ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-S
จี้อักษร T ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-T
จี้อักษร U ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-U
จี้อักษร V ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-V
จี้อักษร W ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-W
จี้อักษร X ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-X
จี้อักษร Y ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-Y
จี้อักษร Z ขนาด 1 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 0.9 กรัม ราคา 200 บาท รหัสสินค้า sp320-Z